فیلم های آموزشی هوش مصنوعی - به زبان فارسی‎

بر روی موضوع مورد نظر خود کلیک کنید

شبکه عصبی پردازش تصویر فازی
الگوریتم های ژنتیک بهینه سازی چند هدفه موجک
انفیس ANFIS الگوریتم های تکاملی داده کاوی
الگوریتم مورچگان الگوریتم ازدحام ذرات PSO یادگیری ماشین