دانلود رایگان کد برنامه بهینه سازی تابع اکلی (Ackley) توسط الگوریتم ژنتیک و الگوریتم رقابت استعماری

در این پست دو برنامه مجزا در قالب دو پروژه عملی برای بهینه سازی تابع اکلی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و الگوریتم رقابت استعماری را می بینیم. در ادامه کدها رایگان این دو برنامه به همراه توضیحات مربوط به آنها، به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه در مورد کدها، قرار داده شده است.

فایل راهنمای فارسی و انگلیسی الگوریتم رقابت استعماری در قالب قابل ویرایش Word

دوستان بسیاری در پی استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (Imperialist Competitive Algorithm) در مسائل بهینه سازی خود در پایان نامه ها و پژوهش هایشان، در مراحل نوشتن مقالات علمی و گزارش نتایج، این درخواست را بارها مطرح کردند که بخش هایی از متن های فارسی و انگیسی در مورد الگوریتم رقابت استعماری (ICA) جهت استفاده در گزارشها و مقالات بر روی سایت قرار دهیم. در پاسخ به درخواست این عزیزان، در این پست دو فایل راهنمای فارسی و انگلیسی الگوریتم رقابت استعماری در فرمت قابل ویرایش در Word منتشر می کنیم. جهت دانلود فایل ها ادامه مطلب را ببینید.

ادامه مطلب

آموزش شبکه عصبی (Neural Network Training) توسط الگوریتم رقابت استعماری (ICA)

پستی که در ادامه می خوانید، به یادگیری شبکه عصبی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری می پردازد. البته مطالب ارائه شده عمومی بوده و شامل استفاده از الگوریتم های دیگری همچون الگوریتم ژنتیک یا GA (Genetic Algorithms)، الگوریتم ازدحام ذرات یا PSO (Particle Swarm Optimization) و شبیه سازی تبرید فلزات یا SA (Simulated Annealing) نیز خواهد شد. حتی به نظر می رسد که استفاده از هر یک از عناوین زیر برای این پست مناسب بود.

ادامه مطلب